ตรวจหุ้นสิงคโปร์3 ตุลาคม 2566

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
29/09/66
รอผล
741
41
42
28/09/66
รอผล
699
99
96
27/09/66
รอผล
003
03
04
26/09/66
รอผล
507
07
33
25/09/66
รอผล
540
40
58
22/09/66
รอผล
482
82
01
21/09/66
รอผล
281
81
19
20/09/66
รอผล
200
00
25
19/09/66
รอผล
075
75
64
18/09/66
รอผล
339
39
30