ตรวจหุ้นรัสเซีย2 ตุลาคม 2566

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

349

2 ตัวบน

49

2 ตัวล่าง

04

หุ้นรัสเซียย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
29/09/66
รอผล
045
45
15
28/09/66
รอผล
730
30
31
27/09/66
รอผล
799
99
05
26/09/66
รอผล
894
94
68
25/09/66
รอผล
326
26
47
22/09/66
รอผล
673
73
68
21/09/66
รอผล
505
05
21
20/09/66
รอผล
326
26
57
19/09/66
รอผล
383
83
71
18/09/66
รอผล
354
54
37