ตรวจหุ้นเกาหลี2 ตุลาคม 2566

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นเกาหลีย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
29/09/66
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
28/09/66
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
27/09/66
รอผล
040
40
73
26/09/66
รอผล
113
13
57
25/09/66
รอผล
570
70
17
22/09/66
รอผล
587
87
55
21/09/66
รอผล
842
42
20
20/09/66
รอผล
162
62
10
19/09/66
รอผล
372
72
98
18/09/66
รอผล
170
70
61