ตรวจนิเคอิรอบเช้า2 ตุลาคม 2566

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

566

2 ตัวบน

66

2 ตัวล่าง

04

นิเคอิรอบเช้าย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
29/09/66
รอผล
624
24
28
28/09/66
รอผล
301
01
89
27/09/66
รอผล
371
71
34
26/09/66
รอผล
985
85
77
25/09/66
รอผล
033
33
92
22/09/66
รอผล
746
46
57
21/09/66
รอผล
772
72
06
20/09/66
รอผล
221
21
38
19/09/66
รอผล
923
23
86
18/09/66
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล