ตรวจหุ้นอินเดีย2 ตุลาคม 2566

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

รอผล

2 ตัวบน

รอผล

2 ตัวล่าง

รอผล

หุ้นอินเดียย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
29/09/66
รอผล
841
41
09
28/09/66
รอผล
832
32
37
27/09/66
รอผล
869
69
22
26/09/66
รอผล
547
47
22
25/09/66
รอผล
369
69
54
22/09/66
รอผล
915
15
09
21/09/66
รอผล
024
24
60
20/09/66
รอผล
084
84
00
19/09/66
รอผล
รอผล
รอผล
รอผล
18/09/66
รอผล
684
84
79