ตรวจหุ้นอังกฤษ2 ตุลาคม 2566

4 ตัวบน

รอผล

3 ตัวบน

072

2 ตัวบน

72

2 ตัวล่าง

36

หุ้นอังกฤษย้อนหลัง

วันที่
4 ตัวบน
3 ตัวบน
2 ตัวบน
2 ตัวล่าง
29/09/66
รอผล
808
08
23
28/09/66
รอผล
185
85
63
27/09/66
รอผล
322
22
50
26/09/66
รอผล
572
72
73
25/09/66
รอผล
399
99
92
22/09/66
รอผล
391
91
29
21/09/66
รอผล
862
62
03
20/09/66
รอผล
165
65
45
19/09/66
รอผล
020
20
26
18/09/66
รอผล
294
94
44